Quyền của chủ bí mật kinh doanh

1. Chủ bí mật kinh doanh có quyền sau:

Sử dụng, cho phép người khác sử dụng bí mật kinh doanh của mình

Bí mật kinh doanh là gì và điều kiện để được bảo hộ?

Theo Khoản 23, Điều 4 Luật SHTT, bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh

Theo Khoản 4, Điều 6, Nghị định 103/2006/NĐ-CP, quyền đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo ra hoặc đạt được thông tin và bảo mật thông tin tạo thành bí mật kinh doanh đó mà không cần thủ tục đăng ký.

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến