Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp


Tại sao phải gia hạn hiệu Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp?
Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

. Tuy nhiên, chỉ có hiệu lực bắt đầu từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn.
Nếu bạn muốn Kiểu dáng công nghiệp tiếp tục được Nhà nước bảo hộ khi hết hạn, bạn phải làm các thủ tục để gia hạn bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp theo quy định. Lưu ý, Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được gia hạn liên tiếp nhiều nhất 2 lần, mỗi lần là 5 năm.
image20
Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
- Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp lệ phí gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
- Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên đơn nhưng không vượt quá 6 tháng kể từ ngày Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực và chủ Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
(Mục a và b, Điểm 20.4, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)
Tuy nhiên, nhằm tiết kiệm thời gian và công sức để thực hiện các thủ tục hành chính nhằm gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền  Kiểu dáng công nghiệp, Quý khách hoàn toàn có thể ủy quyền việc gia hạn này cho một tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp như Trần & Trần. Trần & Trần sẵn sàng tiến hành các thủ tục cần thiết để nhanh chóng giúp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp của Quý khách tiếp tục được Nhà nước bảo hộ trong 5 năm tiếp theo với chi phí dịch vụ hết sức hợp lý.

image11
Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
Để gia hạn hiệu lực cho Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, các bạn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau đây:
- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
- Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp )
- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua người đại diện);
- Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.
image12
Lệ phí gia hạn Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau:
- Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm: 450.000 đồng
- Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho mỗi tháng nộp muộn: 10% lệ phí gia hạn.
(Thông tư số 132/2004/TT-BTC)

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến