Dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu


Dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu:
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với biểu tượng cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của

Việt Nam và các tổ chức quốc tế, nếu không được các cơ quan, tổ chức tương ứng cho phép

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của các lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của các tổ chức quốc tế mà các tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính các tổ chức này đăng ký các dấu hiệu đó là nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, hoặc dịch vụ.

(Điều 73, Luật Sở Hữu Trí Tuệ)

(Điều 73, Luật Sở Hữu Trí Tuệ)

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến