Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu

image15

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu tối thiểu sau:

-       2 tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được làm theo mẫu số 04 – NH, Phụ lục A của thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

-       Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

-       Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận); Bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý); Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm);

-       Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nếu thiếu một trong các tài liệu trên, Cục Sở Hữu Trí Tuệ có quyền từ chối chấp nhận đăng ký đơn nhãn hiệu

Đơn phải đảm bảo tính thống nhất: mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hàng hóa, dịch vụ.

(Điểm 7.1 và Điểm 37, Thông tư 01/2007/ TT-BKHCN)

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến