Tại sao phải duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích


Theo quy định, bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích

 có chỉ có thời hạn hiệu lực nhất định: bắt đầu có hiệu lực từ ngày cấp và hết hạn sau 20 năm kể từ ngày nộp đơn đối với sáng chế, hết hạn sau 10 năm kể từ ngày nộp đơn đối với Giải pháp hữu ích.

Do đó, nếu bạn muốn Bằng độc quyền sáng chế hay Giải pháp hữu ích của mình có thể giữ được hiệu lực, bạn phải tiến hành thủ tục nộp phí Duy trì hiệu lực hàng năm cho đến hết thời hạn hiệu lực của văn bằng.

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến