Tác giả và quyền tác giả thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

1. Theo Khoản 1, Điều 122, Luật SHTT, tác giả thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra thiết kế bố trí. Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp tạo ra thiết kế bố trí thì họ được coi là đồng tác giả của thiết kế bố trí đó.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Chủ sở hữu thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả thiết kế bố trí của chủ thiết kế bố trí

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả thiết kế bố trí của chủ thiết kế bố trí được quy định như sau:

Trong suốt thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí, chủ thiết kế bố trí có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả thiết kế bố trí theo quy định sau đây, trừ trường hợp chủ thiết kế bố trí và tác giả thiết kế bố trí có thỏa thuận khác:

Văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

1. Quyền sở hữu đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ cho người nộp đơn đăng ký thiết kế bố trí dựa trên kết quả xem xét đơn đăng ký thiết kế bố trí nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ được làm theo các quy định về hình thức và nội dung đơn…

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến