Danh sách đơn vị khảo nghiệm DUS được chỉ định

Khảo nghiệm DUS là khảo nghiệm tính khác biệt, đồng nhất và ổn định của giống cây trồng, nằm trong quy trình xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, có tính quyết định đến việc ra quyết định của cơ quan quản lý giống cây trồng có cấp bằng bảo hộ hay không cho đơn xin bảo hộ.

Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Trình tự thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ bao gồm:

Đơn đăng k‎ý bảo hộ giống cây trồng

Bộ hồ sơ đơn đăng ký bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến